dimecres

Balls ascendant

Those two winsome planets - the Twin Balls, so-called - are indeed up

Kenyan boy: "Crude brood, Fred."Catalonian boy: "Yep"
eixavuirint al sac de les serradures

amb una lot em faig llum i...

La meva foto
C.R. Morell his paltry efforts,