diumenge

Octopus of mafia with many malignant tentacles, sunkeixavuirint al sac de les serradures

amb una lot em faig llum i...

La meva foto
C.R. Morell his paltry efforts,