dimecres

aquest és l'autèntic kissingbooger

Aquest és l'autèntic kissingbooger

eixavuirint al sac de les serradures

amb una lot em faig llum i...

La meva foto
C.R. Morell his paltry efforts,