diumenge

Our Prophet Kissingbooger


This he said, check your lying history:

eixavuirint al sac de les serradures

amb una lot em faig llum i...

La meva foto
C.R. Morell his paltry efforts,